NEW JERSEY PRAŪŽĖ JONINIŲ ŠVENTĖ

Rūta Andriuškevičiūtė

Birželio 28 d. centrinėje New Jersey apylinkėje, Jackson,
„Estų namuose“ vyko jau 5-oji vasaros-Joninių šventė
„Sveiks, svieteli, margs!“. Ši Joninių šventė taip pat buvo
skirta paminėti 300-osioms Kristijono Donelaičio gimimo
metinėms.
Šventėje vyko mugė, kurioje buvo galima įsigyti lietuviškų
šakočių, duonos ir net… kanklių. „Estų namų“ salėje vyko
vaikų piešinių paroda. Vaikai taip pat  galėjo piešti ir pačios
šventės metu. Aikštėje prie scenos jie margino Lietuvos
kontūrų žemėlapį.

Šventė oficialiai buvo atidaryta po trispalvės pakėlimo ir
sugiedojus „Tautišką giesmę“. Atidarymo iškilmėse visus
susirinkusius sveikino atvykęs Lietuvos generalinis
konsulas New Yorke Valdemaras Sarapinas, skaičiuojantis
jau paskutines kadencijos dienas. „Ačiū už tai, ką darote“,
– kalbėjo konsulas. Žodį tarė ir Lietuvos garbės konsulė
Philadelphijoje Krista Bard. Ilgametė Philadelphijos Lietuvių
Bendruomenės aktyvuolė Teresė Gečienė sveikino
šventės svečius bei organizatorius tokiais žodžiais:
„Ačiū už gražią šventę. Tikiuosi, kad Philadelphijos lietuviai
dalyvaus ir 6-ose, ir 7-ose… ir net 10-ose Joninėse“.
Šventinis koncertas prasidėjo pagal grupės
„Liūdni slibinai“ įdainuotą Kristijono Donelaičio poemos
„Metai“ ištrauką. Koncertą tęsė lituanistinės mokyklos
„Lietuvėlė“ dainininkai bei vaikų muzikos grupė „Spindulėlis“.
Susirinkusiųjų akis džiugino centrinės New Jersey
valstijos tautinių šokių ansamblis „Viesulas“.
Joninių linksmybės įsisiūbavo, kuomet moterys buvo
kviečiamos pinti Joninių vainikų iš gausybės žolynų,
kuriais pasirūpino šventės rengėjai, o vyrai savo jėgas
galėjo pademonstruoti stipruolių varžytuvėse. Susirinkę
stipruoliai mėtė rastą bei traukė virvę, o moterys būrė
tradicinius Kupolinių burtus.Vakaro „vinis“
buvo iš gimtosios Lietuvos atvykęs
humoristas, kino aktorius, TV projektų vedėjas ir
dalyvis, festivalių, švenčių bei koncertų organizatorius
bei vedėjas Vaidas Pračkaila, kur kas geriau žinomas
savo įkūnijamo personažo Apolionijos Zizirskienės
vardu. Su juo kartu atvyko ir visus linksmino grupė
„Etiudas“ (Dovilė Bičkauskaitė ir Antanas Maziliauskas).
Negalėjau praleisti progos ir nepakalbinti Vaido, kuris
šventės metu, dar prieš savo pasirodymą maloniai su
visais šnekučiavosi ir jau tada atrodė pilnas įspūdžių.
Vaidas maloniai sutiko pasidalinti naujomis patirtimis ir savo
įspūdžiais apie JAV lietuvių bendruomenės šventę bei
visą viešnagę JAV.

– Kada sulaukėte kvietimo atvykti į JAV? Kaip reagavote?
– Pirmą kartą Rasa Miliūtė (LB centrinio New Jersey
apylinkės pirmininkė), kuri mus ir pakvietė, paskambino
pernai žiemą. Mūsų tipo rengiamoms programoms
tinkamiausia šventė buvo Joninės. Į jas kartu su grupe
„Etiudas“ ir atlėkėm. Tuo pačiu aplankėm ir Baltimorės lietuvius.
Į kvietimą reagavome tikrai audringai, iš pradžių net nepatikėjau,
kad tikrai kviečia į JAV. Esu porą kartų koncertavęs Anglijos
lietuviams, o į Ameriką skristi teko pirmą kartą.

– Ar kaip nors specialiai ruošėtės šiam pasirodymui JAV ?
– Muzikantai parinko dainas tinkamas visiems – ir jauniems,
ir pagyvenusiems. Be abejo, pridėjome dainų apie Jonines,
o Apolionijos Zizirskienės repertuarą teko šiek tiek pakoreguoti,
kad ir Amerikoje tie „šposai“ būtų suprantami.

– Kaip vertinate viešnagę JAV ? Kokie įspūdžiai ?
– Labai džiaugiamės šia viešnage. Esame dėkingi Rasai
Miliūtei ir Baltimorės „Lietuvių namų“ prezidentei Antionette
Mary Ludwig už motinišką rūpestį. Per savaitę aplankėme
mažiausiai septynis didmiesčius, pamatėme jų įžymybes,
muziejus. Dėkojame visam būriui lietuvaičių, kurie rūpinosi
mūsų nakvyne, kurie visur vežiojo, rodė, pasakojo.

– Kaip vertinate, kokią nuomonę susidarėte apie lietuvius JAV
bei visą Lietuvių Bendruomenę ?

– Susižavėjome Baltimorės „Lietuvių namų“ ir New Jersey
lietuvių bendruomenėmis už tai, kad būdami toli nuo tėvynės
puoselėja lietuvybę, iš kartos į kartą perduoda kalbą,
tradicijas, papročius.

– Kaip Jus sutiko čia gyvenantys lietuviai ?
– Pasijutome kaip tikros užjūrio žvaigždės !

– Kaip vertinate pačią Joninių šventę ? Dažnai dalyvaujate
įvairiose šventėse, palyginkite, ar čia lietuviai švenčia taip pat
kaip Lietuvoje ? Ar yra kokių nors skirtumų ?

– Fantastiška New Jersey lietuvių programa ! Gražiai
paminėtos Kristijono Donelaičio 300-sios metinės. Tikru
viesulu prasisuko tautinių šokių grupė „Viesulas“. Taip
šauniai šokančius tautinius šokius net Lietuvoje retai
bepamatysi ! Puikiai pasirodė vakų muzikos grupė
„Spidulėlis“ ir lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ dainininkai.
Joninių tradicijos visur išlieka tos pačios – kaip gi be vainikų
pynimo, laužų deginimo ir įvairiausių linksmų žaidimų ?
Nesitikėjom  Joninių „kermošiuje“ pamatyti Amerikoje keptų
šakočių ir lietuviškai paruoštų lašinukų.
Aš, kaip įvairių renginių organizatorius ir vedėjas, ypatingai
jaučiau, kiek daug jėgų, meilės ir išmonės įdėjo ansamblių
vadovai, saviveiklininkai ir organizatoriai. Manau, kad
šias jų pastangas atpirko susižavėjusių žiūrovų plojimai.
Jei atvirai, man pirmą kartą gyvenime suvirpėjo širdis, kai
visi užtraukė „Tautišką giesmę“. Čia, Jungtinėse Amerikos
Valstijose, ji įgauna kitą prasmę.

Rašyti atsiliepimą

Jūsų elektroninio pašto adresas jokiu atveju nebus rodomas svetainėje ar panaudotas kur nors kitur. Laukai, kuriuos būtina užpildyti pažymėti žvaigždute *