Ką Jums lemia kinų horoskopas?

KINŲ HOROSKOPAS PAGAL GIMIMO METUS

Kinų horoskopas apima 12 metų laikotarpį, per kurį Jupiterio planeta apeina ratą aplink saulę. Kiekvienam iš tų 12 metų pasireiškia ypatingas visatos galių veikimas, nuo kurio ne tik priklauso geras ar blogas likimas tais metais gimusiems, bet ir jų charakteris, asmenybė, netgi sėkmė. Žvilgtelėk į lentelę ir, jeigu dar nežinai, tai sužinok, kokio gyvio akimis  išvydai šį nuostabų pasaulį.

O dabar paskaitykim, ką nulėmė tas Jupiteris aplink saulę berisnodamas.

Jeigu gimėte DRAKONO metais – tada Jūs iš tikrųjų laimingi! Laimės kūdikis! Gerovė, sveikata, pasisekimas ir laimė – visa tai turėsite. Jūsų asmenybė ugninga, aistringa ir tai daro Jus ypatingai patrauklų kitos lyties asmenims. Tačiau, jeigu tie, kuriuos Jūs traukiate, yra gimę ŠUNS, TRIUŠIO ir BEŽDŽIONĖS metais, būkite atsargūs, neatsakykite į jų jausmą. Kaip DRAKONĄ belydėtų laimė, jis neturės visiško pasisekimo ir tikros laimės iš tokios partnerystės. Ieškokite draugų ir mylimųjų tarp gimusių TIGRO, GAIDŽIO ar ŽIURKĖS metais. Su jais pasisekimas ateis greičiau ir laimė bus vientisesnė.
Jūsų natūra garbinga, pilna gerumo, didžiai energinga, visiems aplinkiniams įkvepianti tikėjimą ir pasitikėjimą. Žinia, turite ir charakterio silpnybių – visi jų turi. Svarbiausios Jūsų silpnybės: impulsyvumas, polinkis veikti tuoj pat, pirmiau padarote, paskiau apmąstote. Gana karštas būdas ir nemažas užsispyrimas. Bet viena yra tikra – Jūs niekam neleisite vedžioti savęs už nosies.
Jeigu gimėte GYVATĖS metais – tada be viso kito, Jūs pirmiausiai sugebate įveikti keblias situacijas. Kaip gyvūnas, kurio vardu pavadinti Jūsų gimimo metai, Jūs sėkmingai išlįsite pro ankštus plyšelius. Jūs apdovanoti puikia iškalba, dideliu išradingumu, prisitaikymu, sumanumu.  Jūs esate vienas iš tų giliųjų žmonių gyvenimų, iš tų ramiųjų vandenų, kuriuos lydi sėkmė. Savo teisias mintis pasilaikote sau, ne visuomet išsakote tai, ką galvojate.
Jūsų asmenybė ypač magnetiška tiek sekso, tiek materialiniuose dalykuose. Jūsų miegūstai atrodanti, slapi asmenybė didžiai traukia priešingą lytį. Gyvatės ženklas pritraukia pinigus ir garbę.
Jūsų silpnybės: šioks toks tuštumas ir tam tikra prasme egoizmo dozė. Būkite budrūs ir  kiek galėdami kontroliuokite save dėl šių silpnybių. Saugokitės žmonių, gimusių TIGRO, ŠERNO ir GAIDŽIO metais. Jie Jums nėra geri ir per juos gali tekti blogas likimas. Ieškokite draugų ir mylimųjų tarp gimusių JAUČIO ar BEŽDŽIONĖS metais.

ARKLIO metais gimę turi vieną didžiulę silpnybę, dėl kurios visuomet turite būti budrūs – Jūs esate nuolatiniame pavojuje įsimylėti. Įsimylėti per dažnai, per lengvai, per skubiai ir netinkamus žmones. Paskui tai tik apgailite. Jūs tikrai gailėsitės, jei leisite sau įsimylėti gimusius JAUČIO ar ŽIURKĖS metais. Pasirinkite sau mylimuosius, draugus iš gimusių TIGRO, OŽKOS, ŠUNS metais. Šie žmonės Jums bus geri.
Jūsų natūra liepsninga, linkusi į kraštutinumus. Daugiau, nei kuo kitu, Jūs džiaugiatės būdami dėmesio centre.
Nemėgstate sėdėti ir dykaduoniauti. Bevelyjate ką nors daryti, ypač darbą, reikalaujantį judėjimo. Jūs gabus, o kai kurie ARKLIAI ypatingai talentigi, bet labai nekantrūs ir dažnai netolerantiški kitiems, mažiau gabiems ir ne taip greitai susiorientuojantiems kaip Jūs.
Gimusieji ARKLIO metais gali būti tikri dėl vieno – jie nueis didelį gyvenimo kelią.

OŽKOS (AVIES) metais gimę turi kompleksišką natūrą, kuri kartais kovoja pati su savimi. Iš pirmo žvilgsnio Jūs drovi ir jautri, bet giliau Jūsų emocijos nerimsta, trokšdamos prieraišumo tų, kurie gimę JAUČIO (BIZONO), ŠUNS, ŽIURKĖS metais. Jūsų asmenybė su jais tik konfliktuos. Niekas nepasakytų, kad Jūs mėgstate riziką. Visa, kas nauja ir nepžįstama, Jus gąsdina. Nauji veidai, naujos vietos , naujausia, madingiausia pasaulio moralė.
Jūs nieko nedarote skubėdami. Pirma apsidairote, paskui stveriatės ir tada, dažniausiai, nusprendžiate iš viso nieko nedaryti.
Didelė Jūsų silpnybė – pesimizmas. Per dažnai į viską žiūrite juodai, jaudindamiesi dėl dalykų, kurių gali niekada nebūti, matydami sunkumus ten, kur jų išvis nėra. Bandykite į gyvenimą žiūrėti per rausvesnius akinius.
Jūs turite laimės gyslelę. Jums seksis su pinigais. Tačiau meilė pas Jus gali ateiti nesuteikdama materialinės bazės. Ko Jums reikia labiausiai? Tai partnerio, kuris galėtų atsverti Jūsų silpnybes, stipraus peties atsiremti. Jo ieškokite tarp gimusių KIAULĖS (ŠERNO), ARKLIO, KIŠKIO metais.

BEŽDŽIONĖS metais gimę – jausmingos natūros, seksualios. labai aistringos. Jūs aistringos ir sekso dalykuose ir siekdamos pinigų bei pasisekimo.
Jūs turite charekterio silpnybių, kurios kartkartėmis gali sudaryti sunkumų. Jūs beveik genialus, žinote ko norite iš gyvenimo ir dažniausiai tai pasiekiate. Gimę BEŽDŽIONĖS metais yra permainingi ir neapibrėžti, egocentriški, kartais kibūs. Dė lto jiems nelengva bendrauti su žmonėmis, ypač gimusiais TIGRO ir DRAKONO metais. Venkite tokių žmonių. Taip pat ir gimusių BEŽDŽIONĖS metais. Jūsų laimė – su GYVATE ir ŽIURKE.
Galite pajusti, kad Jus labai traukia ŠERNAS. Jeigu taip, Jūsų santykiai bus labai sunkūs. Su ŠERNU Jūs pasieksite ekstazės aukštumas, bet ir nevilties gilumas.

GAIDŽIO metai – Jūs neturite vidurio kurso. Arba pasikylėsite iki aukštumų, arba susipurvinsite, įgramzdinsite savo gyvenimą į duobę.
Jūsų natūra aistringa, jausminga. Jus traukia seksas, dievinate priešingą lytį, bet kartais patraukia netikri žmonės. Turėtumėte daugiau šansų sėkmei, jei pasirinktumėte partnerį iš JAUČIO (BIZONO) ir DRAKONO metų. Kas bebūtų, venkite GYVATĖS ir ŠUNS. Su jais vienos nelaimės ir bėdos.
Jūs turite daug gerų savybių. Nepaprastai pasitikite savimi, esate punktualus ir patikimas, stiprus fiziškai ir visada aktyvus. Dvi Jūsų savybės tikrai puikios: daugiau nei kiti laikotės duoto žodžio. Pasakėt, kaip kirviu nukirtot. Kita savybė – sugebėjimas atkakliai dirbti. Jūs dirbate, kaip ir viską darote, dėl tikro džiaugsmo, kurį Jums teikia ta sritis.
Bet Jūs turite vieną didelę silpnybę. Jeigu kas stoja Jums skersai kelio, pasijuokia, įskaudina ar nuliūdina – Jūs negalite to lengvai pakelti ir nenurimstate, kol kaip nors neatsilyginate. Pavojingas bruožas.

ŠUNS metai – Jūs esate vienas iš nedaugelio laimingųjų, kurie net šiame materialiame pasaulyje, nesivaiko pnigų ir turto. Tačiau niekada jų nestokosite. Kas Jums iš tikrųjų turi reikšmės? Laisvė – idėjų laisvė, elgesio laisvė, laisvė daryti ir sakyti ką norite. Per gyvenimą eisite savo keliu, Jūsų nejaudins elgesio normos, papročiai, draudimai, kurie valdo daugelį mūsų. Visada drąsiai stosite ir garsiai pasisakysite už individo teises – ar tai Jūsų pačių, ar kitų. Ne visi sutiks su tokia pozicija, su papročių nepaisymu. Dėl to kartais bus sunkumų. Ypač su tais, kurie gimę DRAKONO, GAIDŽIO ar ŽIURKĖS metais. Visada turėsite draugų ir sąjungininkų tarp gimusių TIGRO, KIŠKIO ir ARKLIO metais.
Kai kurie žmonės Gali Jus laikyti keistais. Tačiau taip nėra. Jūs tiesiog nemėgstate nustatytų elgesio normų ir tiek.
Tikroji Jūsų silpnybė – užsispyrimas. Nemėgstate prisipažinti suklydęs. Nepaisant to, turite daug puikių savybių: esate garbingas, vertas pasitikėjimo ir visiškai lojalus savo draugams.

KIAULĖS (ŠERNO) metai – Jūs jausmingas ir jautrus. Mėgstate gerus dalykus – gerą maistą, elegantišką aplinką. Labai seksualus. Pavojus tas, kad ieškodamas jausmingumo ir jautrumo, galite nepastebėti Jums rodomo prieraišumo ir meilės.
Mergaitės, gimusios ŠERNO metais, mėgsta vilioti ir erzinti. Joms patinka būti dėmesio centre, nori, kad jas šokintų vyrai. Didžiausias triumfas, kai į jas palinksta kieno nors vyras. Jūs niekada nesirinkite vyro, kurio žmona ar draugė gimusi GYVATĖS metais. GYVATĖ – mirtinas ŠERNO priešas. Su ja susidūrę tik kentėsite.
Jūsų tipo asmenybei nėra ko tikėtis gyvenime daug draugų, yapč savo lyties tarpe. Merginos ŠERNO moteriai daugiau pavydės, negu mėgs ją. Bet tie nedaugelis draugų, kuriuos Jūs įsigysite, bus draugai visam gyvenimui. Tokių ieškokite tarp gimusių KIŠKIO ir OŽKOS metais. Bet tarp jų neieškokite mylimųjų. Jie bus Jums ištikimi, bet nepatenkins aistros, kurios reikalauja Jūsų jausminga natūra. Aistros aukštumas pasieksite tik su mylimuoju, gimusiu BEŽDŽIONĖS metais.

ŽIURKĖS metai – Jūs, kaip ir DRAKONO metais gimusieji, esate vieni iš nedaugelio laimingųjų gyvenime. Jūs pritraukiate sėkmę. Dar daugiau, Jūs nešate sėkmę tiems, kurie Jus supa. Širdies gilumoje Jūs maištininkas. Nepaklūstate papročiams, pasirinkdami savo gyvenimo kelią, nemėgstate kišimosi į savo reikalus, priešinatės bet kokiems mėginimams Jus pririšti, apriboti. Ką bedarytumėte niekam neleiskite Jus išstumti iš vėžių ir toliau eikite savo keliu. Supraskite, kad turite natūralų gebėjimą pritraukti tiek sėkmę, tiek pinigus.
Žinoma, turite silpnybių. Jūsų natūra kažkaip per daug savininkiška, slapi. Per daug dėmesio skiriate tuščioms kalboms, greitai supykstate. Turite daug ir gerų savybių. Jūs energingas, turtingos vaizduotės, stropus, atkakliai dirbantis žmogus. Jūs labai ambicingas ir nepaprastai patrauklus priešingai lyčiai. Pasirenkant žmoną ar vyrą, Jums pakeliui su BEŽDŽIONE, JAUČIU, DRAKONU. Saugokitės gimusių OŽKOS, ŠUNS, ARKLIO metais.

Gimėte JAUČIO metais? Jūs esate tarp pasaulio laimingųjų, pritraukiančių sėkmę tiek sau, tiek artimiesiems. Tą magnetizmą galite padidinti draugyste su gimusiais GAIDŽIO, ŽIURKĖS ir GYVATĖS metais, bet saugokitės gimusių OŽKOS ir ARKLIO metais. Susijungti su jais, tai – išblaškyti savo gerą likimą. Keistas loginis neatitikimas – JAUTIS – vienas šiurkščiausių gamtos kūrinių, kinų astrologijoje yra tikriausio moteriškumo ženklas. Mergaitės, gimusios po šiuo ženklu, yra pačios moteriškiausios. Gali būti neaistringos, bet pilnos vidinio žavesio, grakščios. Vyrai, gimę šiame ženkle, turi gebėjimą suprasti moteris, kaip nedaugelis vyrų tegali. Abi lytys gabios, turtingos vaizduotės, intuityvios, kantrios ir supratingos. Jų gali ir nebūti tarp pasaulio aistringiausių mylimųjų, bet jie pažangūs tėvai, apdovanoti gebėjimu suprasti vaikų problemas.
Jie turi dvi ydas, dėl kurių reikėtų būti budriems: per daug saugo save sau ir per daug užsispyrę.

TIGRO metai – gimusiems po šiuo ženklu retai būna lengvas gyvenimas. Jie nepritarukia sėkmės ir dažnai viskas vyksta ne taip, kaip turėtų būti. Dažnai (nors nebūtinai) jiems nesiseka ir meilėje. Kartais jų bloga sėkmė yra jų pačių kaltė (tiksliau – charakterio kaltė). Šaltas santykis su pasauliu, kurį jie susikuria, lengvai gali būti klaidingai suprantamas. Jie dažnai būna per smarkūs ir per karšti, bet jie apdovanoti gebėjimu kontroliuoti, disciplinuoti charakterį, taip pat atremti sunkius smūgius. TIGRAI iš betkokios situacijos išeis iškelta galva.
Jie aistringi, išradingi, kartais narsūs, labai kritiški, dominuojantys tarp juos supančių žmonių. Gal būt jie nėra labiausiai mėgstami vyrai ir moterys (nors sielos gilumoje labai ilgisi prieraišumo), bet visada nusipelno pagarbą net tų, kurie jų iš tikrųjų nemėgsta.
Gyvenimo kelionei reikia draugų, mylimųjų, gimusių DRAKONO, ŠUNS ar ARKLIO metais. Jokiu būdu (net absoliučios būtinybės atveju) negalima gyvenimo susieti su gimusiais BEŽDŽIONĖS ir GYVATĖS metais. Su jais nesėkmės dar labiau padidės.

TRIUŠIO (KIŠKIO) metai – per visa gyvenimą gėris ir blogis Jus lydės beveik lygiomis dalimis. Laimė lydės materialiniuose dalykuose, darbe, rūpinimusi pinigais. Jausmų gyvenimas ne toks sėkmingas. Net kartais nelaimingas. Beveik visi TRIUŠIAI kenčia meilės be atsako skausmus arba nutrūkusios meilės sukrėtimus. Stenkitės to išvengti prisirišdami prie gimusių ŠERNO, ŠUNS ar OŽKOS metais, bet neįsimylėkite GAIDŽIO, DRAKONO, TIGRO.
Turite visas savybes padaryti gerą karjerą. Jūs esate gabus, atkakliai dirbantis, jautrus, turtingos vaizduotės. Žinot savo vertę, tačiau esate pakankamai protingas ir tą faktą pasilaikote sau. Gabus narplioti painias situacijas, apdovanotas puikia iškalba, kuri Jums padeda sunkumuose. Be viso to, sugebate numatyti ateitį. Gaila, savo meilės nesusitvarkote taip sėkmingai, kaip visus kitus reikalus.

33 atsiliepimai

 1. įdomu
  Parašė 2008-11-24 at 14:21 | Nuoroda

  įdomu paskaityti

 2. alma
  Parašė 2008-11-25 at 10:34 | Nuoroda

  kai kas tinka is tu aprasymu o kai kas nelabai

 3. liutauras
  Parašė 2008-11-25 at 22:16 | Nuoroda

  nu man tai viskas taip ir yra kaip tame aprašyme. visiškai atitinka mano charakterį ir požiūrį į į aplinkinius.

 4. andrius
  Parašė 2008-12-06 at 20:35 | Nuoroda

  net nezinau tiket ar ne. pazystu zmoniu kur grynai pagal aprasyma atrodo elgiasi

 5. Ruge96
  Parašė 2009-01-25 at 22:14 | Nuoroda

  ĮdomU ;))))))

 6. Giedre
  Parašė 2009-02-24 at 01:32 | Nuoroda

  Visiska teisybe, net nesitikejau kad taip tiksliai apibudinti imanoma!

 7. Parašė 2009-03-17 at 11:42 | Nuoroda

  Nu cia vainiai viskas apie mane viskas |!!!!!!!!!!! as drakono metai gymusi viskas taip gerai parasyta !!!!!!!!!

 8. Parašė 2009-11-10 at 11:26 | Nuoroda

  Gan linksmas horoskopas 🙂

 9. kristaliukas
  Parašė 2009-12-09 at 15:14 | Nuoroda

  pff nesamone kazkokia gimiau ozkos metais as net netokia kaip ten raso…kad as pesimiste ir reikia man labiau pro rozinius akinius ziuret …isvis mano pasaulis toks rozinis kad labiau spalvotas jis nei nebegali but ..:D

 10. Parašė 2009-12-10 at 23:18 | Nuoroda

  idomu

 11. Ernestas
  Parašė 2009-12-23 at 23:04 | Nuoroda

  Labai man patiko ir gan linksma 🙂

 12. sarune
  Parašė 2009-12-26 at 13:22 | Nuoroda

  Man labai patiko, nes tikra teisybė tiek apie mane, tiek ir apie mane supančius žmones:))

 13. monce
  Parašė 2010-01-14 at 23:03 | Nuoroda

  ha geras man patiko beveik visa tiesa parase apie mane ozkos metais gimiau bet taip sustrai 😀 vos ne zodis i zody

 14. eva
  Parašė 2010-05-07 at 00:49 | Nuoroda

  gaila man gaidziai netinka..(

 15. Parašė 2010-12-02 at 07:08 | Nuoroda

  man siaip aprasymas apie kiaules metus atitinka 100 % 😉

 16. loreta
  Parašė 2010-12-02 at 07:08 | Nuoroda

  man atitinka kiaules metai 100 %, kaip pirstu i aki 😉

 17. Klaidas
  Parašė 2010-12-14 at 19:11 | Nuoroda

  Laba diena. Man tai idomiai . Gimes 91 metais tureciau but ozka. Esu skorpionas ir skaiciau kad labiausiai tapatinamas su kiskiu ir buten sie metai yra kiskio metai ir skorpionams zadama didele laime ir sekmes bei partneriu nesuderinamumas taipat skorpiono bei bruozai artimesni man tai dabar net nzn as as ozka ar kiskis ;D lyg ozka bet nepanasu

 18. mmmm
  Parašė 2011-01-09 at 23:59 | Nuoroda

  is dlaies tiesa 🙂 man patko

 19. oksana
  Parašė 2011-02-16 at 05:27 | Nuoroda

  man tai daug kas labai atitiko. Ir apie mane, ir apie mano partneri 😉

 20. sandrita
  Parašė 2011-02-17 at 01:51 | Nuoroda

  mano seimai tiko puikiai apie visus aibudina kaip yra saunu

 21. Parašė 2011-09-19 at 20:24 | Nuoroda

  Va cia tai jo. Aš Kiškis ir tuo didžiuojuos, bet juokingiauisia tai jog visur (horoskopuose, pitagoro kvadratuose ir ttt) visada yra bent pusė tiesos apie mane. Cia gal sutapimas ar aš tokia nuspėjama?

  Bėja jai žinote kokių nors svetainių apie talismanus, pasakykite.

 22. Parašė 2011-10-04 at 21:39 | Nuoroda

  Man patinka buti nepriklausomai dievinu gyvenymą.

 23. Agne
  Parašė 2011-11-20 at 13:16 | Nuoroda

  zmones o kas kokiais metais gime parasykit

 24. Gabriele
  Parašė 2011-12-30 at 00:42 | Nuoroda

  Agne, as gymusi Arklio metais, nu joooo:))))

 25. Gabriele
  Parašė 2011-12-30 at 00:49 | Nuoroda

  labai fainiai beveik viskas atitinka mane:))))))

 26. kristina
  Parašė 2011-12-31 at 19:16 | Nuoroda

  esu gimusi ziurkytes metais, tai taip viskas atitinka tik, kad va santuoka mano su arklio metais gimusiu zmogumi, o raso jog arklio saugotis???

 27. Parašė 2012-03-14 at 22:29 | Nuoroda

  as gaidy bet man 6 metai

 28. N.Š.
  Parašė 2012-04-03 at 16:26 | Nuoroda

  Cia lb daug atitikimu… 🙂 ypac kas del “draugu(iu)” , tai tiksliai pataikyta- sudetinga del tikru ir geru…, o del draugiu- beveik visos tik ir pavydi, kas stipriai jauciama ir matosi bendraujant…:-)

 29. bigi
  Parašė 2013-02-12 at 09:07 | Nuoroda

  Mano vytas oska o as ziurke neteisyybbbeee!!! Mes piujkei sutareme mylime vienas Kita ir nesipykstame beveik niekada ziaugrei mane Gerai apibudino ir Mano vyra tik gaila kad su tuo suderinamumu susimove o Seip viskas super :))))))

 30. Janina Dalija
  Parašė 2013-02-19 at 19:11 | Nuoroda

  Noriu sužinoti kokie bus šie metai , kadangi esu gaidys , o ne višta

 31. ilona
  Parašė 2013-07-05 at 13:33 | Nuoroda

  as ziurke vyras suo, nu normaliai kolkas sugyvenam,as labai impulsivi greit supikstu o vyras svelnus graziai viska suglaisto nuramina prajuokina savo svelnumu gerumu mano karsta nervinga buda 🙂

 32. Justė
  Parašė 2013-11-18 at 00:49 | Nuoroda

  Sveiki visi 🙂 gal galite patarti ka man padovanoti mamai kaledu proga 🙂 aciu 😛

 33. Gediminas
  Parašė 2015-09-12 at 23:45 | Nuoroda

  Nu mano kinu horoskopą su mėnesio horoskopu sudėjus tai grinai aš 🙂

3 Trackbacks

 1. […] KOKIO GYVIO METAIS GIMEI RASI LENTELĖJE. PASPAUSK ČIA […]

 2. […] APIE ZODIAKO ŽENKLŲ VIDINĮ PASAULĮ, PASPAUSKITE ČIA KĄ JUMS LEMIA KINŲ HOROSKOPAS? SPAUSK ČIA KOKIE SKAIČIAI JUMS LAIMINGI SUŽINOSITE PASPAUDĘ ČIA MŪSŲ GYVENIMUI TURI ĮTAKOS IR SPALVOS. […]

 3. […] ČIA RASIT ŽINIŲ APIE TAI KĄ JUMS LEMIA KINŲ HOROSKOPAS http://www.zizirskiene.lt/385-ka-jums-lemia-kinu-horoskopas.html […]

Rašyti atsiliepimą

Jūsų elektroninio pašto adresas jokiu atveju nebus rodomas svetainėje ar panaudotas kur nors kitur. Laukai, kuriuos būtina užpildyti pažymėti žvaigždute *