ŠV. VALENTINO DIENA

VISAS ir VISUS SVEIKINU

ŠV. VALENTINO DIENOS PROGA ! ! !ŠVENTAS VALENTINAS, KAIP ŽINIA, YRA GLOBĖJAS PREKEIVIŲ KOSMETIKA, GĖLĖMIS, APATINIU TRIKOTAŽU, BUITINE TECHNIKA IR PANAŠIAIS DALYKĖLIAIS…

Toookia gražia proga paskaitykim anekdotų apie meilę ir panašius gyvenimiškus nesusipratimus.

Dvi draugelės bazarina telefonu:
– O aš su vyru išsiskyriau !
– Ale tai ko dabar ?
– O tu galėtum gyventi su antra puse, kuri geria, rūko, keikiasi ir kabinėjasi prie visokių smulkmenų ?
– Ne…
– Nu vat, ir neišlaikė jo nervai…


Šv. Valentino vakaras. Porelė sėdi restorane. Užsisakė lengvų salotų. Valgo. Panelė vis žvilgčioja į valgiaraštį. Pagaliau vyrukas pareiškia:
– Gal ko karšto užsisakom ?
– Jo, Jo ! – panelė džiaugsmingai kinkuoja galva.
– Padavėjau ! Prašyčia dvi arbatos !

Susitinka du kurčnebyliai.
– Grįžau vakar vėlai vakare namo, tai žmona kai pradėjo ant manės kriokt !
– Tai ką darei ?
– Šviesą išjungiau…


Žmona pasakoja vyrui:
– Kokia graži pora mūsų naujieji kaimynai. Jis ją vis apkabina, pabučiuoja, sako meilius žodžius. Kodėl tu taip nesielgi?
– O aš čia kuo dėtas ? Aš jos net nepažįstu…


Dvi draugelės:
– Jau įsitikinau, jis mane tikrai myli.
– Ar tikrai ?
– Negi merginai, su kuria norėtų tik permiegot, dovanotų šokoladuką ???

Postringauja dvi moteriškės:
– Klausyk, tavo vyras jau toks valkata buvo, jau toks lėbautojas, naktimis grįždavo, o dabar viskas tylu, ramu, po darbo – iškart namo. Blaivas. Kaip tu jį išauklėjai?
– Ai, nieko ypatingo. Paprasčiausiai, būdavo pareina naktį namo, o aš išmiegamojo klusteliu „Antanai, a čia tu ?“ Tai taip ir išauklėjau.
– IR VISKAS ? ! ? ! ?
– Ir viskas.
– O ką jisai ?
– O jo vardas Jonas !


Vyrukas eidamas gatve pamatė ant suoliuko sėdintį senuką ir graudžiai verkiantį. Senolis žliumbia pasikūkčiodamas.
– Kas atsitiko, dieduli?
– Tu nežinai kokia mano žmona. Jai ką tik suėjo dvidešimt ! Mudu per diena mažiausiai tris kartus mylimės… Ooooo, kokia ji graži, kokia švelni, kokia saldi !
– Tai tu čia iš džiaugsmo verki ?
– Ne… Aš užmiršau kur gyvenu !

– Klausyk, kaimynėli, ant ko taip baisiai tavo žmona kasdien rėkia?
– Tai ant mūsų šuns…
– Vargšas gyvuliukas. Vakar taviškė grasino išvyti jį lauk ir atimti buto raktą…


Vyras su žmona atėjo pas kleboną.
– Dvasiškas tėveli, išsiskirt norim.
Klebonas pasiėmė storiausią evangeliją ir kaip dėjo per galvas. Abiem po kartą.
– Ar dar norit išsiskirt ?
– Taip.
Atsvėdėjo – ir te, te, po du kartus per galvas.
– Ar dar norit išsiskirt ?
– Taip. O ar ilgai čia mudu mušit ?
– O tatai per šliūbą prisiekėt „Kol mirtis mus išskirs“…

Vaikiško žaisliuko „Briedžio“ nulūžo ragai. Po gero tuzino bandymų priversti vyrą suklijuoti žaisliuką, žmona pati sėdi ir taiso.
Vyras eina pro šalį ir be jokių kudlotų minčių klausia:
– Mieloji, ką tu čia veiki ?
Žmonos balse pasigirsta geležinė natelė:
– Tai va… Pradžiai su briedžiu pasitreniruosiu…


– Va, tris žmonas pakeičiau ir dabar jau tiksliai žinau ko moterims reikia.
– Ir ko ?
– Gero vyro !


Išsiskyrė vaikinukas su panele. Jis vienišas. Jam liūdna. Paklausė draugo žmonos, gal ji turi kokią vienišą draugę ? O toji klausia:
– O ar tu ją mylėsi ?
– Mylėsiu…
– Ant rankų nešiosi ?
– Nešiosiu…
– Dovanas dovanosi ?
– Dovanosiu…
– Klausyk, gal kartais aš tau tikčiau ?

Pasikvietė panelė savo kavalierių meilės pietums.
Sėdi, valgo, vienas į kitą žvilgčioja.
Panelė:
– Kai į tave žiūrių man krūtinė tiesiog ugnimi dega !
Vyrukas:
– A ne ? O tu papą iš barščių išsiimk…


– Asta, ar žinai kaip turėtų atrodyti idealus vyras ?
– Be abejo ! Namas – dviaukštis, mašina – importinė, snukis – naglas, raumenys – plieniniai, akys – begėdiškos !


– Tu padugne, pabaisa, šlykštus tipe ! Tu suėdei visą mano gyvenimą ! Subjaurojai mano gražiausius jausmus ! Savimyla ! Egoiste apipuvęs ! Žiūrėt į tave negaliu !
P A B U Č I U O K   M A N E ! ! !


LINKSMAI PRAVESIU NE TIK ŠV. VALENTINO PAMINĖJIMUS,
BET IR
VAKARONES, VESTUVES, KRIKŠTYNAS, APVALIUS JUBILIEJUS, KAMPUOTUS GIMTADIENIUS, FIRMŲ ŠVENTES, VAKARĖLIUS IR T.T.
SKAMBINKIT: +370 652 53411, 8 315 56119,
RAŠYKIT: priimamasis@gmail.com

Galiu rekomenduoti MUZIKANTUS, FOTO-VIDEO OPERATORIUS, POKYLIŲ SALES, KAIMO TURIZMO SODYBAS, GASPADINES ir t.t.

Pagarbiai – Apolionija Zizirskienė

Rašyti atsiliepimą

Jūsų elektroninio pašto adresas jokiu atveju nebus rodomas svetainėje ar panaudotas kur nors kitur. Laukai, kuriuos būtina užpildyti pažymėti žvaigždute *