PUSIAUŽIEMIS

ŠTAI KOKIŲ ANEKDOTŲ PUSIAUŽIEMIO PROGA PAPASAKOJO BARSUKAS ANT KITO ŠONO BESIVERSDAMAS.

PASKAITYK ! ! !

KLAUSIMAS:
– KAIP UŽDOBTI MĖLYNĄ DRAMBLĮ ?
(atsakymą rasi geroOokai žemiau)


Meškiukas kimba prie tėvo meškino:
– Tėte, parodyk lėlių teatrą.
– Atstok, jau vėlu, laikas miegot.
– Tėėėte, na, parodyk lėlių teatrą, kitaip neužmigsiu!
Tėvas rėplioja į irštvos kampą, pasiima dvi žmogaus kaukoles ir užsidėjęs ant priekinių letenų sako:
– Klausyk, Antanai, a čia kaži meškos veisiasi?
– Eik tu , prietranka, iš kur čia meškos ? ! !


– Oficiante, gal būtų galima šias putpeles dar šiek tiek pakepti?
– Tai negi neiškepusios ?
– Nu, kąžinau ? Jos mano salotas ryja.


Paklydo žmogėzas žiemą miške. Eina ir šaukia:
– Gelbėkit, padėkit, aūūūūū ! ! !
Jaučia, kažkas palietė petį. Atsisuka – meška !
– Ko klykauji ? Miegoti trukdai ?
– Taigi – paklydau…
– Ale ko stūgauji ?
– O tatai gal kas išgirs.
– Nu, aš išgirdau. Ar palengvėjo ?


Eina mišku Liūtas. Sutinka Lapę.
– Ė, kas tu tokia?
– Aš – Lapė.
– Teeeip, užsirašysim – „Lapė“. Reiškias, rytoj ryte ateini pas mane, aš tave pusryčiams suėsiu.
Lapė – į ašaras, o Liūtui kas? Eina toliau. Sutinka Vilką.
– Kas tu toks ?
– Aš – Vilkas.
– Užsirašau „Vilkas“. Rytoj, pusę pirmos, pas mane ateini. Tave pietums sėsiu.
Vilkas davai žliumbt.
Liūtas varo toliau. Žiūri – kažkoks kailis šokinėja.
– Ėėėė, alio ! Kas tu toks ?
– Aš – Kiškis.
– Rašau – „Kiškis“. Tai vat, šoklį, rytoj ateini vakare. Aš tave vakarienei suėsiu.
– O mažu galima neateit ?
– Galima. Išbraukiu…


Sėdi trys žiurkinai kabake. Alų pampia.
– Žinot, vyrukai, aš galiu stiklą valgyt, betoną ir nieko.
– O aš galiu gerti visokius chemikalus ir net nepratrystu.
Trečiasis paklausė, paklausė ir sudžeržgė:
– Jo-o-o… Judu, karoče, tokie kietiakai, kad net pavydas ima. Eisiu geriau namo, katiną išrūrysiu…


Eina Dramblienė  per džiungles. Staiga iš krūmų iššoka skruzdys ir šaukia:
– Stok ! Nė iš vietos !
Dramblienė sustojo, o skruzdys toliau darkosi:
– Maukis trusikus !
Dramblienė šyptelėjo, nusiavė. Skruzdys po juos pabėgiojo, pabėgiojo, palandžiojo, palandžiojo:
– Ne, ne mano. Mano su kišenėm buvo…


Anglas, amerikonas ir lietuvis susiginčijo, kuris privers katiną suėst šaukštą garstyčių.
Anglas griebė katiną, pražiodino ir sukrėtė garstyčias.
– Čia prievarta ! – protestuoja lietuvis.
Amerikonas pritepė garstyčių tarp dviejų gabalų dešros. Ėda katinas.
– Čia apgaulė ! – protestuoja lietuvis ir, pagriebęs katiną, tepa garstyčias po uodega. Katinas tik šast ant šono ir koją pakėlęs laižo net pasimiauksėdamas.
– Atkreipkite dėmesį, gerbiamieji ponai, – sako lietuvis, – savanoriškai ir su daina !


Gyvūnus, kurių nedaug, surašė į „Raudonąją knygą“, o tuos kurių daug – į knygą apie sveiką ir skanų maistą.


Vakaras. Sėdi kilmingų žvėrių chebrytė bare. Lengvai grimzta į alkoholizmo liūną. Staiga – spyris į duris. Įeina Zuikis. Trenkia į kampą skreplį ir prikėblinęs prie Liūto sušvokščia:
– A girdž, karoče, karūnuotasai, davai einam laukan pasiaiškyt!
Liūtas:
– Da-a-avai !
Po penkiolikos minučių grįžta Liūtas. Visas kruvinas, snukis sudraskytas. Chebrai – šokas:
– Nugi čia dabar ? !
– Kas galėjo pagalvot, kad jis per agrastus nubėgs?


Išėjo visos skruzdėlės į karą. Tik vieną paliko, kad skruzdėlyną saugotų.
Grįžtą – skruzdėlynas, žinoma, sugriautas.
Sargas aiškina:
– Lokys pro šalį ėjo. Užmynė.
– Bet tu jam atkeršijai ?
– Ale ir da kaip !
– O tai kaip ?
– Nuėjau pas jį ir prišikau viduryje irštvos !


Dramblienė Drambliui:
– Straublys yra straublys ! Su manim tas numeris nepraeis !


Skrenda du uodai. Staiga vienas stabteli.
– Kas pasidarė?
– Ai, nieko. Musė į akį įkrito.


ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ
„Kaip uždobti mėlyną dramblį?“:

– Nušauti šautuvu skirtu mėlyniems drambliams šaudyti.
– O kaip uždobti raudoną dramblį?
– Jį reikia smaugti, kol pamėlynuos, tada nušauti šautuvu skirtu mėlyniems drambliams.
– O kaip uždobti žalią dramblį?
– Jam reikia papasakoti kokį „pošlą“ anekdotą, kad iš gėdos paraustų, tada smaugti kol pamėlynuos ir, galop, nušauti šautuvu skirtu mėlyniems drambliams šaudyti.
– O kaip uždobti geltoną dramblį?
– Tu ką? Kiba durnas ?! Tokių dramblių nebūna ! ! !

Rašyti atsiliepimą

Jūsų elektroninio pašto adresas jokiu atveju nebus rodomas svetainėje ar panaudotas kur nors kitur. Laukai, kuriuos būtina užpildyti pažymėti žvaigždute *