STRAIPSNIS „SUVALKIETYJE“

Ištrauka iš straipsnio Marijampolės apskrities laikraštyje


VASARA: PLENERAI, PARODOS, ĮDOMŪS SAMBŪRIAI…

Lina Volungytė

Liepa – tas laikas, kai kokiame miestelyje ar kaime sustojęs,
gali netikėtai patekti į didelio kultūrinio vyksmo verpetą,
kurio kitu metų laiku nerastum
(nors tylioji versmė dažniausiai nepaliauja pulsuoti).
Kalbant apie Zyplių dvarą netoli Lukšių (Šakių r.) reikia pažymėti,
kad čia tas pulsavimas nesiliauja niekad – tik vasarą jis itin intensyvus.
Prieš kurį laiką triukšmingai atidaryta dar viena paroda –
jos autoriaus asmenybė dvilypė, ir šio dvilypumo niekas nė neslepia.
Gal kas ir žino Vaidą Pračkailą – jis paveikslų autorius,
tačiau Apolionija Zizirskienė, tų paveikslų pristatyme dalyvavusi,
tikrai žinoma gerokai plačiau.
Tad ir susirinko žmonių daugybė į šiuos „du žmones” gyvai pažiūrėti…

Vaido Pračkailos šaknys šiame krašte.
„Gimiau, augau ir sužydėjau Griškabūdyje!” –
išdidžiai prisistato autorius, pabrėždamas,
kad polinkis į visokius menus slypi genuose:
tėvas gražiai piešė, mama – talentinga mezgėja.
Ne vienerius metus dirbęs apipavidalintoju įvairiose įmonėse,
piešęs reklamas ir plakatus (ir Suvalkijoje, ir Dzūkijoje – čia nuo 1986 metų),
Vaidas Pračkaila virto… Apolionija Zizirskiene,
kuri scenoje mikliai sukosi ir visus linksmino…


Bet, prisipažįsta didelio formato darbais nukabinęs Zyplių „arklidžių” sienas autorius,
kirbėjo širdyje nerimas, o „nagus niežėjo piešti, tapyti”.
Prieš trejetą metų ėmęs rimtai ruoštis:
kaupė medžiagas, užrašinėjo mintis, laukė įkvėpimo,
o „sprogo” praėjusį pavasarį.
„Žaidžiu su spalva, faktūra… Išdykauju su darbų pavadinimais.
Džiaugiuosi, kai galiu sukurti ką nors originalaus konkrečiam interjerui.
Minčių – šimtmečiui į priekį! Čia – tik trupiniukai.”

O juose – daug šviesos ir gyvenimo džiaugsmo.
Tarsi nieko nepaprasto autorius nesirinko,
tačiau jo paveiksluose randi ir subtilų atsidūsėjimą,
ir tarsi paprastą, tiesmuką temos sprendimą, ir valiūkišką šypseną.
Vaido Pračkailos darbų parodą (kai kurie jų „su didelėmis nuolaidomis” ir parduodami)
Zyplių dvare dar rasite iki rugpjūčio pirmosios.

2. Plačiose erdvėse paveikslų formatą nelengva įsivaizduoti,
juo labiau kad autorius mėgsta jų „poras” ar „trejybes”.


3. „Nusiprausęs medis išbrido iš ežero. Valgys obuolį”.
Ką sau mąstė Vaidas Pračkaila, tapydamas taip pavadintą paveikslą?

Rašyti atsiliepimą

Jūsų elektroninio pašto adresas jokiu atveju nebus rodomas svetainėje ar panaudotas kur nors kitur. Laukai, kuriuos būtina užpildyti pažymėti žvaigždute *