SU MOKYTOJŲ DIENA ! ! !

MOKYTOJŲ DIENOS PROGA SVEIKINU VISUS MOKYTOJUS!

LINKIU SVEIKATOS, KANTRYBĖS IR

VISOKIARIOPIAUSIOS SĖKMĖS ! ! !

Kadangi aš pati jau mažai ką atsimenu iš mokyklos laikų, tai perspausdinsiu Vaido Pračkailos (nuotraukoje tas kur plikas, man iš dešinės) ištrauką iš interviu laikraščiui „AKISTATA“.

„- Kiekviena Mokytojų diena ištisu prisiminimų vandenynu užlieja dūšią. Ji beveik visa palikta Šakių rajono Jankų mokykloje. Čia mokytojavau, čia pralėkė dalis jaunystės… Baisiausiai gaila, kad retai benuvažiuoju… Linkėjimai Jankams!

Prieš 33 metus Šakių rajono Griškabūdžio vidurinėje mokykloje išauginti sparnai ir dabar neša per gyvenimą. Dievulis nepašykštėjo daugybės gerų mokytojų, kurie po plunksnelę sudėjo į tuos sparnus ir per išleistuves palinkėjo: aukščiau, toliau, greičiau… Stengiuosi! Retkarčiais žemėn nutupiu…
Vos spėdami lakstėm paskui jau amžiną atilsį klasės auklėtoją Zigmą Rugį. Jis, pastebėjęs polinkį menams, skatino ir mokė dailės gudrybių… Tik dramos būrelio vadovės mokytojos Valentinos Gustainytės dėka „nebijau“ scenos… Biologijos mokytoja Nijolė Ūsienė kažkokiu stebuklingu būdu mokėjo mano žvėrišką energiją nukreipti tinkama linkme ir po šiai dienai žinau, kaip koks augalėlis ar gyvūnas vadinasi… Kartu su turistų būrelio vadove mokytoja Ona Riklickaite smagiai keliavom po Lietuvą… Kad puikiai moku nors vieną užsienio kalbą, esu dėkingas „dainuojančiam“, nepaprastai emocingam, amžiną atilsį rusų kalbos mokytojui Česlovui Bacevičiui, sugebėjusiam pusiau rimtai, pusiau linksmai (štai ko reikia mokiniams!) į mūsų galveles sudėti visas kalbos plonybes… Mokytoja Regina Stelmokaitė – istorikė – reikliai, bet vaizdingai ir „nesausai“ dėstė savo dalyką… Penkiabalėje vertinimo sistemoje buvo beveik neįmanoma gauti penketo iš tokio sudėtingo mokslo, kaip žmogaus anatomija. Ją dėstė jau anapilin išėjusi mokyklos direktorė Aldona Kepalavičiūtė. Gydytoju netapau, bet žmogaus ne tik išorinius organus žinau… Kiekviename grumstelyje pamatyti giedantį vyturį mokė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Danutė Skaisgirienė…

Knygos neužtektų visiems mokytojams paminėti, gražiausiems, nuoširdžiausiesms padėkos žodžiams surašyti. Dar kartelį AČIŪ nuo XXIV laidos! Būkit sveiki, būkit laimingi!“

1 atsiliepimas

  1. taburete
    Parašė 2008-10-17 at 09:44 | Nuoroda

    labai graziai cia parasyta. mano prisiminimai apie mokykla tikrai ne tokie mieli

Rašyti atsiliepimą

Jūsų elektroninio pašto adresas jokiu atveju nebus rodomas svetainėje ar panaudotas kur nors kitur. Laukai, kuriuos būtina užpildyti pažymėti žvaigždute *