LIEPOS 30-oji – JŪROS DIENA

J Ū R O S   D I E N A


Daugelis lietuvių neįsivaizduoja atostogų be jūros. Kur begyventų: Dzūkijos smėlynuose ar Aukštaitijos kalvose, Suvalkijos lygumose ar Žemaitijos miškuose – visi kaip vienas vasarą, truks pliš, veržiasi nors prie BALTIJOS. Na tai kas, kad kainos trigubai didesnės, na tai kas, kad per pilvus peržirglioję brenda į skystį beveik panašų į vandenį, na tai kas, kad naktimis neišsimiega, nes labai jau triukšmingi kaimynai, o kitą naktį vėl nemiega, nes keršija kaimynams… Bet grįžę namo, pažįstamų pavydui pareiškia: „BUVAU PRIE JŪROS ! ! !“
O man jūra – laivai, bekraščiai toliai, audros, štormai ir visa tai atlaikantys jūreiviai. Štai apie įvairaus plauko jūrų vilkus bei sausumos šliužus paskaitykim anekdotų:

Bare jūreivis geria su kažkokiu diedu. Diedas:
– Nu, iki dugno!
– Ėėėė, tai jau ne! Gal jūs, sausumos gyventojai, taip užsveikinat, o mes sakom „Pilk į liuką!“

– Pone kapitone, kodėl daugelis laivų pavadinti moteriškais vardais?
– Jeigu žinotumėt, kaip sunku juos valdyti, neužduotumėt kvailų klausimų!


Admirolas mėgo duoti pačias netikėčiausias komandas. Kartą išrikiavo jūreivius, metė ant denio kepurę ir tarė:
– Įsivaizduokit, kad čia bomba. Kokie jūsų veiksmai?
Jaunas jūreivukas, daug negalvojęs, taip spyrė, kad kiepka nulėkė vandenin. Visi net kvėpuoti nustojo, laukdami  kas dabar bus, o admirolas subliuvo:
– Žmogus už borto ! ! !

Gerai jūreiviui – atplaukia, o uoste jo laukia mergina.
Gerai lakūnui – parskrenda, o aerodrome jo laukia mergina.
Gerai mašinistui – parvažiuoja, o stotyje jo laukia mergina.
Tik merginai blogai – bėgioja iš uosto į stotį, paskiau į aerodromą ir atgal…

Kažkur jūroje vyksta kariniai mokymai. Laivo kapitonas:
– Bocmane, kas pas mus prie kairiojo borto?
– Šešiairklė valtis.
– Bocmane, kas pas mus prie dešiniojo borto?
– Taip pat šešiairklė valtis.
Kapitonas pažvairavo į bocmaną ir kad sustaugė:
– Asile, nusiimk nuo žiūronų tarakoną ! ! !


– ECH, PALANGA,

ŽEMČIŪGAS TU PRIE JŪROS…

Prie kapitono pristojo įkyri keleivė:
– Pone kapitone, o kam laivui reikalingas stiebas?
– Madam, jeigu laive baigsis malkos, stiebu atsistumsim nuo dugno…

Fizikos paskaita. Lektorius pasakoja apie radiaciją:
– Štai jūs čia kalbat „radiacija, radiacija…“ Tarp kitko, daugelis jūreivių mėnesiais, metais  neišlenda iš savo atominių povandeninių laivų, o jų žmonos tuo metu gimdo visiškai sveikus vaikus…

Indijos uoste prisišvartavo rusų laivas. Įgula eina miestan pasivaikščiot. Vienam jūreiviui ant peties tupi papūga. Uoste prie jų priėjo vietinis fakyras su smaugliu ant kaklo:
– Ar tiesa, kad rusų jūreiviai gali daug degtinės išgerti ir neapgirsta?
– Pilk !
Jūreivukas  susipila tris stiklines. Fakyras:
– O ar dar daug pakelsi?
Atsako papūga:
– Ir penkias, ir dešimt, ir dvidešimt… Paskiau tau snukį sumalsim ir tavo kirmėlę sulesim !

Įrašas laivo žurnale: „Šiandien pirmasis padėjėjas buvo girtas“.
Šiek tiek žemiau pirmojo padėjėjo ranka parašyta: „Šiandien kapitonas buvo blaivas“…

Garlaivio keleivis:
– Pone kapitone, nenorėčiau jūsų dėl smulkmenų trukdyti, bet prieš valandą už borto mano žmona iškrito…

Kapitonas į laivą atvedė naują jūreivį ir sako:
– Čia locmanas, čia bocmanas, čia šturmanas.
– Ui, čia visi saviškiai, mano pavardė Kacmanas…

– Kapitone! Laive skylė! ! !
– Kur?
– Kairiajame borte, vos vos žemiau vaterlinijos!
– Ai, tai nieko, ten niekas nepastebės…

Jūreivis ilgai nebuvo namuose. Grįžta, beldžiasi – niekas neatidaro. Kumščiu daužo – nieko, koja spardo – nieko. Čia kaimynė išlenda:
– O tu ragais pabaladok, ragais…

1 atsiliepimas

  1. Vaidas
    Parašė 2009-07-30 at 22:29 | Nuoroda

    Noriu prie jūros !

Rašyti atsiliepimą

Jūsų elektroninio pašto adresas jokiu atveju nebus rodomas svetainėje ar panaudotas kur nors kitur. Laukai, kuriuos būtina užpildyti pažymėti žvaigždute *