BIRŽELIO 27-oji – TARPTAUTINĖ ŽVEJŲ DIENA !

SVEIKINU VISUS ŽVEJUS IR YPATINGAI ŽVEJAS ! ! !

Prisipažinsiu – nemėgstu žvejoti. Kažkada, jauna būdama dar bandžiau laimę vietiniame prūde. Žr. nuotrauką. Čia aš su savo Jonu. Bet… Nusibodo sliekus padavinėt. Įsitikinau, kad didžiausios žuvys visada pabėga. Geriau  per televiziją pasižiūriu laidą „Vienam gale kablys, kitam – Paulius Korsakas“ ir gana.  Tik nesuprantu, kodėl jis pabaigoje taip bjaurokokai palinki: „Nei žvyno, nei uodegos!“ ? ? ? O žuvį tai žvėriškai mėgstu – ir keptą ir virtą !

Žvejai – linksma liaudis. Paskaitykm visokiausių baikų iš tos srities.

– Ar ką nors sugavai? – domisi praeivis.
– Aha, – niūriai atsako žvejys. – Sugavau vieną ir į upę įmečiau.
– Tikriausiai mažiukas buvo?
– Ne, maždaug tavo ūgio ir toks pat įkyrus…

Jaunasis žvejys klausia patyrusio:
– Ką daryti, kad uodai neužkankintų?
– Aš tai gerai įsitrinu degtine ir pasibarstau smėliu. Uodai užtupia, prisigeria šnapso ir pradeda vienas į kitą akmenis mėtyt…


Vienas žvejys giriasi:
– Aną nedėlią pagavau 70 kilogramų lašišą.
– Oi, čia tai kas? – sako kitas. – Man užvakar užkibo bronzinis šviestuvas su keturiom žvakėm ir visos degė.
– Klausyk, jeigu aš sumažinsiu lašišą keturiasdešimčia kilogramų, ar tu žvakes užgesinsi ?…


Du draugeliai visą dieną pražvejojo. Vakarop vienas sako:
– Vienu dalyku niekada nepatikėsiu.
– Kokiu?
– Kad pasaulyje yra ištisos tautos, gyvenančios iš žvejybos…


Žmogėzas nuėjo pažvejoti. Įsipylė pusę stiklinės šnapso, pasidėjo šalia ir žvejoja. Sėdi valandą, sėdi dvi… Nusibodo… Tik staiga – kimba! Užkirto, ištraukė, o nuo kabliuko mažiuliukas karosiukas nutrūko ir į stiklinę pliumptelėjo. Žmogėzas karosiuką išgriebęs atgal vandenin numetė, degtinės pats iš nevilties sriūbtelėjo… Irrrrrrr, kad pradėjo kibt, kad pradėjo!!! I visi dideli ! Pilną viedrą prisigaudė ir patenkintas namo nukėblino. O kibire didžuvės paskutiniais žodžiais keikiasi:
– Ka-rrrro-sio-kas – rrrrupūžė! Visiems pripasakojo, kad šnapsu pavaišina, atgal paleidžia!…


Žvejoja du draugėzai. Nekimba. Jau nuo sėdėjimo pradėjo užpakalyje dantys dygt… Tik staiga – o, jofana! Vienam užkibo didžiulinis karšis. Kad spurda, kad daužosi –  išlaikyt neįmanoma…
– Ėėė, klausyk, kaip man jį pribaigt?!
– O tu jį paskandink!


Grįžta iš žvejybos vyras namo, klausia žmonos:
– Ar katinas namie?
– Nebijok, užeik, aš jam parduotuvėje kilkių nupirkau!


Kalba dvi draugės:
– Daugiau niekada su vyru į žvejybą neisiu!
– O tai kodėl?
– Iš pradžių per garsiai kalbėjau, paskiau neteisinga užmoviau slieką, paskiau per anksti užkirtau… O ant pabaigos išvis baisiai tragiškai gavosi – aš žuvies pagavau gerokai daugiau, negu jis…


Du brakonieriai:
– Vakar Žuvinto rezervate žvejojau. Sugavau didžiulinę lydeką. Persimečiau per petį ir klampoju per palias namo.
– Nu ?
– Žiūriu – inspektorius ateina.
– Nuuu ? !
– O aš lydeką tik šmukšt į kišenę…


Sėdi du žvejai ant kranto. Netoliese trečias. Ir šiam, kad kimba, kad kimba – nespėja traukt, o aniedviem – nė krust.
– Ant ko gaudai? – klausia neapsikentę.
– Ant tablečių nuo triperio!
Nuskuodė tie du vaistinėn.
– Mum, prašytume, tablečių nuo triperio.
Vaistininkė:
– Tai ką? Pasigavot?!
– Dar ne, ale gerą vietą žinom…


Ant ežero kranto žvejoja žmogėzas. Prie jo prieina vietinis.
– Atsiprašau, aš jus čia dažnai matau…
– Jo, aš čia jau kokie penki metai vis atvažiuoju pažvejot.
– Bet negi nežinot, kad čia visai nėra žuvies? Net varlių…
– Nuuu, prieš porą metų ir man kilo toks įtarimas…


Ankstų rytą žmogėzas žvejoja ežere. Prieina kitas:
– Kaip šiandien vanduo? Ar šiltas?
– Šiltutukas! Net žuvys nenori lauk lįst…


Išėjo pažvejoti dvi blondinės.
– Ko tu ten su tuo slieku terliojiesi? Jis jau seniai pastipo!
– Nepastipo, nepastipo! Jis tik sąmonę prarado. Tuoj padarysiu dirbtinį kvėpavimą, atgaivinsiu ir tegu toliau žuvį masina. Nėr čia ko durniaus voliot!…

Prašau pabalsuoti :-)))
http://www.zynios.lt/lietuvoje/birzelio-27-oji-tarptautine-zveju-diena-apolionijos-zizirskienes-priimamasis
AČIŪ ! ! !

NE TIK ŽVEJAMS, BET IR VISIEMS KITIEMS, LINKSMAI PRAVESIU VAKARONES, VESTUVES, KRIKŠTYNAS, APVALIUS JUBILIEJUS, KAMPUOTUS GIMTADIENIUS, FIRMŲ VAKARĖLIUS IR T.T.
SKAMBINKIT: 8 652 53411, 8 315 56119,
RAŠYKIT: priimamasis@gmail.com
Galiu rekomenduoti MUZIKANTUS, FOTO-VIDEO OPERATORIUS ir t.t.Pagarbiai – Apolionija Zizirskienė

Rašyti atsiliepimą

Jūsų elektroninio pašto adresas jokiu atveju nebus rodomas svetainėje ar panaudotas kur nors kitur. Laukai, kuriuos būtina užpildyti pažymėti žvaigždute *