EGZAMINAI ! EGZAMINAI ! ! EGZAMINAI ! ! !

PATS EGZAMINŲ ĮKARŠTIS!
VISIEMS LINKIU SĖKMĖS ! ! !
ŽYLA DVYLIKTOKAI, PLINKA STUDENTAI… AR VISI?
PASKAITYKIM LINKSMOKOKŲ GABALIUKŲ IŠ TOS KOŠĖS.


Klausimas:
AR GALI STUDENTAS ŽENYTIS ?
(atsakymas – gerokai žemiau)

Prašau pabalsuoti http://www.zynios.lt/pramogos/anekdotai-apie-egzaminus


Mokslas – šviesa, o už šviesą reikia mokėti !


Ateina studentė į bažnyčią ir klausia klebono:
– Į Kurį šventąjį reikia kreiptis, kad padėtų išlaikyti sesiją?
– O tu, dukra mano, ar bandei mokytis?…


Užrašas ant stalo kampo:
„Čia žvėriškai buvo užmuštas laikas!“


Dėstytojas:
– Jūsų pavardė?
– Petraitis. – sako studentas ir šypsosi.
– Kodėl šypsotės?
– Džiaugiuosi, kad labai gerai atsakiau į pirmą klausimą…


Egzaminas. Studentas traukia vieną bilietą – nežino.Traukia antrą – nežino. Traukia trečią – nė bum, bum. Ketvirtą, penktą, šeštą… Profesorius ima įskaitų knygelę, rašo penkis. Visi studentai pasipiktinę: „Už ką! ! !“
– Kaip tai „Už ką?“- sako profesorius. – Jeigu ieško, reiškia – kažką žino…


Studentas prastudentavo visą sesiją. Iki egzamino liko viena naktis. Kaip išmokti 40 bilietų?
– Nevark! – Sako vidinis balsas. – Jaučiu, kad 26 bilietas bus viršutinėje eilėje, pirmas iš kairės.
Na, gerai. Išmoko studentas 26 bilietą. Ryte, nuėjęs laikyti egzamino, ištraukė viršutinį, pirmąjį iš kairės. Žiūri –  Nr. 34.
– O, jop-ta-ra-rai ! – sušnabždėjo vidinis balsas…


Kalba studentai:
– Tu kiek egzaminų išlaikei?
– Įskaitant rytojaus – penkis !


Aš ilgai mokiausi, todėl sulėtėjo mano vystymasis…


Ateina panelė laikyti egzamino, aistringai žiūrį į profesorių ir taria:
– Profesoriau! Aš viskam pasiruošusi, kad tik išlaikyčiau egzaminą.
– Viskam?
– V-i-s-k-a-m ! ! !
– Tai eikit, pasimokykit…


Istorijos egzaminas:
– Jums užduoti vieną sunkų klausimą ar du lengvus?
– Geriau vieną sunkų.
– Kur atsirado pirmasis žmogus?
– Balbieriškyje.
– Kodėl ? !
– O čia jau antras klausimas…


Kad gautum mažą atlyginimą, reikia daug mokytis…


Studentas pakvietė merginą į pasimatymą. Pasivaikščiodami po miestą, praėjo prabangų restoraną.
– Kaip skaniai kvepia! – sučiauškėjo panelė.
– Joooo? Tikrai? Tau patiko? Nori, dar kartą pro šalį praeisim?…


Du dzūkeliai studentai eina laikyti anglų kalbos egzamino. Dėstytojas:
– Sit down!
Vienas – kitam:
– Kų jisai ce sakė?
– Sakė „Sėsk, debile!“


Sėdi du fizikai pedagoginio valgykloje ir audringai aptarinėja kažkokį uždavinį. Pro šalį praeina ganėtinai efektinga anglistė. Tuodu nutyla, palydi smailiais žvilgsniais… Po pauzės:
– Ale tu matai, kaip įdomiai susigrupavo atomai ! ! !


– Kodėl jūs nesimokot! – klykauja dėstytojas studentui. – Nuo mokslo dar niekas nenumirė!
– Žinau, bet nesinori rizikuoti…


Studentas:
– Profesoriau, nė į vieną iš trijų klausimų nežinau atsakymų. Ar galėtume padaryti taip: jeigu jūs teisingai atsakote į tris mano klausimus, tada man rašote „2“, jeigu neatsakot, tada man – „10“.
– Gerai. – susidomėjo profesorius.
–  Kas yra nelogiška, bet teisėta? Neteisėta, bet logiška?  Nelogiška ir neteisėta?
Profesorius padūsavo, padūsavo, parašė „10“ ir paklausė teisingo atsakymo.
– Štai jūs, profesoriau, jau senas, o turit jaunutę žmoną. Tai – teisėta, bet nelogiška. Jauna žmona, žinoma, turi meilužį. Tai – logiška, bet neteisėta. O štai prieš minutę jūs parašėte „10“ tam meilužiui. Tai – nelogiška ir neteisėta…


Vaikinukas užeina į merginų bendrabutį.
– Jūs pas ką? – klausia budinčioji.
– O pas ką rekomenduotumėt?…


Egzaminas medicinos universitete.
Dėstytojas:
– Kokias funkcijas atlieka raumuo Musculus Greamaster?
Studentas:
– Tai raumuo, kuris pakelia sėklides.
Profesorius:
– Teisingai. O kokias funkcijas jis dar atlieka?
Studentas:
– Tiksliai nežinau, bet jeigu jį prispaustume su durimis, tai tas raumuo išsprogdina akis, atveria burną ir priverčia balso stygas nežmoniškai klykti…


Tėvas rašo sūnui e-mailą:
– Kaip sekėsi laikyti egzaminus? Skubiai parašyk.
Sūnus atsako:
– Egzaminus išlaikiau fantastiškai puikiai! Profesoriai sužavėti! Prašė rudenį dar sykį pakartoti…


Atsakymas:
NEGALI ! ! !
JEIGU DAUGIAU DĖMESIO SKIRS ŽMONAI – ATSIRAS SKOLŲ. JEIGU DAUGIAU DĖMESIO SKIRS MOKSLUI – ATSIRAS RAGAI. JEIGU DAUGIAU DĖMESIO SKIRS IR MOKSLUI, IR ŽMONAI – UŽVERS KANOPAS ! ! !

IR STUDENTAMS, IR PREZIDENTAMS LINKSMAI PRAVESIU VAKARONES, VESTUVES, KRIKŠTYNAS, APVALIUS JUBILIEJUS, KAMPUOTUS GIMTADIENIUS, FIRMŲ ŠVENTES, VAKARĖLIUS IR T.T.
SKAMBINKIT: 8 652 53411, 8 315 56119,
RAŠYKIT: priimamasis@gmail.com
Galiu rekomenduoti MUZIKANTUS, FOTO-VIDEO OPERATORIUS ir t.t.
Pagarbiai – Apolionija Zizirskienė

Rašyti atsiliepimą

Jūsų elektroninio pašto adresas jokiu atveju nebus rodomas svetainėje ar panaudotas kur nors kitur. Laukai, kuriuos būtina užpildyti pažymėti žvaigždute *